Dataskyddspolicy pinkorblue.se

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Vår dataskyddspraxis är i överensstämmelse med den Europeiska Dataskyddsförordningen GDPR. Nedan informerar vi dig om detta.

ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

babymarkt.de GmbH
Wulfshofstraße 22, 44149 Dortmund
Tel.: +49 231/ 989 66 417
Fax: +49 234/54573110
E-Mail:

info@babymarkt.de

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvar på företaget nås på

E-Mail: datenschutz@babymarkt.de

1. VARFÖR SAMLAR VI IN DATA?

Vi samlar och bearbetar din information för att tillhandahålla vår hemsida och förse dig med bästa möjliga service genom bekväm tillgång till våra tjänster.

2. HUR DATA INSAMLAS, BEHANDLAS ELLER ANVÄNDS

2.1 BESÖK PÅ HEMSIDAN

När du hamnar på vår hemsida, samlar våra servrar automatiskt in information av allmän karaktär, speciellt för anslutningsinstallation, funktionalitet och systemsäkerhet. Detta inkluderar den typ av webbläsare som användas, operativsystemet som användas, domännamn för Internetleverantören, anslutningsdata för den dator som används (IP-adress), den webbplats du besöker oss via (Referreringsadress), sidorna du besöker hos oss och besökets datum och varaktighet. Vi har ingen möjlighet att dra personspecifika slutsatser från dessa uppgifter på grund av pseudonymisering.

2.2 KONTAKTFORMULÄR

Om du kontaktar oss via ett kontaktformulär samlas personuppgifter in. Vilken data som samlas in i varje enskilt fall uppges i kontaktformuläret. Uppgifterna kommer att lagras i syfte att behandla din förfrågan. Obligatorisk information anges med en asterisk (*). All annan information är frivillig. Vi tar bort de uppgifter som skickas genom kontaktformuläret efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller så kan vi komma att begränsa behandlingen om det finns lagstadgade behållningskrav. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter anges i Artikel 6.1 (b) i GDPR när det gäller din kontakt inom ramen av ett kontrakt. Det ligger i vårt legitima intresse att svara på dina förfrågningar, så i detta fall ligger vår rättsliga grund i Artikel 6.1 (f) i GDPR.

2.3 REGISTRERING AV NYHETSBREV

Med ditt samtycke så kan du gratis prenumerera på vårt nyhetsbrev som informerar dig om aktuella intressanta erbjudanden. För att att anmäla sig till nyhetsbrevet använder vi så kallad dubbel opt-in. Det innebär att efter att du har registrerat dig, skickar vi dig ett mail till den angivna e-postadressen där vi ber dig bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering kommer din information att blockeras och automatiskt raderas efter en månad. Dessutom lagrar vi dina IP-adresser och tidpunkter för registrering och bekräftelse. Syftet med förfarandet är att bevisa din registrering och vid behov informera dig om eventuellt missbruk av dina personuppgifter. Det enda kravet för att prenumera på nyhetsbrevet är din e-postadress. All övrig information är frivillig. Efter in bekräftelse lagrar vi dina uppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig. Du kan när som helst avregistrera dig genom att skicka ett meddelande till pinkorblue.se på info@pinkorblue.se eller till ansvarig för denna dataskyddspolicy, vars kontaktuppgifter anges i början av denna dataskyddspolicy. Den rättsliga grunden för detta anges i Artikel 6.1 (a) i GDPR.

2.4 FÖRSÄNDELSE AV VÅRT NYHETSBREV TILL VÅRA KUNDER

Om du har gett oss din e-postadress när du köper varor eller tjänster som är tillgängliga, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig erbjudanden från vårt sortiment för liknande varor eller tjänster som de som redan har köpts. Enligt § 7 Artikel 3 i UWG krävs inget separat samtycke från dig. Databehandling utförs på basis av vårt legitima intresse i överföringen av personlig direktreklam enligt Artikel 6.1 (f) i GDPR. Om du initialt motsatt/avsagt dig din e-postadress för ovan nämnda syfte skickas naturligtvis inga e-mail till dig om detta. Även om du initialt inte har några invändningar, har du när som helst rätt till att avsäga dig deta genom att skicka ett meddelande till info@pinkorblue.se eller till ansvarig för denna dataskyddspolicy som anges i början av dokumentet.

2.5 DATABEHANDLING VID REGISTRERING AV KUNDKONTO

Vi samlar in personuppgifter och hanterar dessa om du ger oss denna information vid genomförandet av ett avtal eller öppnar ett konto hos oss. Den rättsliga grunden för detta ligger i Artikel 6.1 (b) i GDPR. De insamlade uppgifterna finns i respektive inmatningsfomulär. Du har rätt att när som helst avsluta ditt konto och detta kan göras genom ett meddelande till info@pinkorblue.se. Vi lagrar och behandlar de uppgifter du har lämnat till oss för att avtalet mellan dig och oss. Efter slutförandet av kontraktet eller annullering av ditt konto, kommer din data att låsas och lagras om bokföring- eller skattelagar kräver detta. Efter att tidsperioden enligt dessa lagar löpt ut, kommer din data att raderas, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller en lagligt tillåten vidare användning av data från vår sida som vi informerar dig om med denna dataksyddspolicy.

2.6 DATABEHANDLING VID GÄSTBESTÄLLNING

Du har möjlighet att beställa hos oss utan att registrera ett kundkonto. Även här har vi rätten att samla in och behandla dina personuppgifter enligt Artikel 6.1 (b) i GDPR. Vilken data som samlas in och behandlas kan ses från respektive inmatningsformulär. Vi lagrar och använder de uppgifter som du lämnar som en del av gästbeställningen och för utförandet av avtalet. När avtalet är slutfört kommer dina uppgifter att låsas och lagras med avseende för skatte- och bokföringslagar och tas bort efter att tidsperioden enligt dessa lagar löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller en lagligt tillåten vidare användning av data från vår sida som vi informerar dig om med denna dataksyddspolicy.

2.7 DATABEHANDLING FÖR FÖRSÄNDELSE – DISTRUBITION TILL TREDJE PART

 • DISTRUBITION AV DATA TILL FRAKTPARTNER/SPEDITÖR

De personuppgifter som samlas in av oss kommer att distruberas till det fraktföretag som ansvarar för leveransen (ex. PostNord) i den mån det är nödvändigt för leveransen av varorna. För att kunna förse dig med aviseringar om leverans för fraktgods, tillhandahåller vi också fraktpartnern med ditt telefonnummer. Den rättsliga grunden för distrubition av uppgifter ligger i Artikel 6.1 (b) & (f) i GDPR.

 • DISTRUBITION AV DATA TILL BETALNINGSLEVERANTÖR OCH REVISION
PAYPAL, PAYPAL EXPRESS

Vi har på vår hemsida integrerade PayPal-komponenter. PayPal är en onlinebaserad betalningstjänstleverantör. Betalning sker via så kallas PayPal-konton, som representerar virtuella, personliga eller företagskonton.
Det, i Europa, operativa bolaget i Paypal är: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.
Väljer kunden "PayPal" eller "PayPal Express" som betalningsalternativ under beställningsprocessen i vår webbshop skickas uppgifter om kunden automatiskt till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker den berörda personen till överföringen av personuppgifter som krävs för betalningshanteringen. Det som överförs till Paypal är allmänna personuppgifter, såsom förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andra data som är nödvändiga för betalningshantering och för slutförande/avveckling av köpesavtalet enligt Art. 6 para 1 lit. b) GDPR -
PayPal kan distribuera eller behandla personuppgifter till anställda inom företaget eller på uppdrag av tjänsteleverantörer underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla sina avtalsförpliktelser.
Den berörda personen har möjlighet att när som helst återkalla samtycket till hantering av personuppgifter mot PayPal. En återkallelse har ingen inverkan på personuppgifter som måste behandlas, användas eller distribueras för avtalsbetalning/avtalsavveckling. PayPals tillämpliga dataskyddspolicy återfinns på https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full

Det är även möjligt att använda "PayPal Express" under beställningsprocessen på vår hemsida. "PayPal Express" är en tjänst som erbjuds av PayPal. När du använder "PayPal Express" överförs personuppgifter från PayPal till Babymarkt för kontrakts- och betalningsbehandling. Beställningar med PayPal Express-kassan möjliggör en snabbare beställningsprocess. Det är inte nödvändigt att ha ett kundkonto hos Babymarkt eftersom en adress till den deponerade i PayPal-kontot används. De beställda varorna skickas till den adress som anges i PayPal-kontot och som Babymarkt är skyldiga att leverera till. Vi rekommenderar därför att du alltid uppdaterar den deponerade adressen för att förhindra en leverans till en felaktig adress och därigenom potentiell information om personuppgifter till tredje part.
Den rättsliga grunden för databehandling är Art. 6 para 1 lit. b) GDPR.

KLARNA

Vi har integrerade Klarna-komponenter på vår hemsida. Klarna är en onlinebetalningstjänst som gör det möjligt att handla på Faktura/Avbetalning, Direktöverföring från bank, kreditkort och direktdebitering. Dessutom erbjuder Klarna andra tjänster såsom köparskydd eller identitets- och kreditkontroll. Operativ för tjänsten är Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Om du väljer en av de ovan nämnda betalningsmetoderna skicka data automatiskt från den berörda personen till Klarna.
Det som överförs till Klarna är allmänna personuppgifter, såsom förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefnonummer, mobiltelefonnummer samt andra uppgifter som är nödvändiga för att hantera en faktura eller delbetalning. För den berörda personen kan detta framförallt röra sig om ett ömsesidigt utbyte av betalningsinformation, såsom bankkonto, kortnummer, utgångsdatum och CVC-kod, artikelnummer, uppgifter om varor och tjänster, priser och avgifter, skatteinformation om tidigiare inköpsbeteende eller annan information om den ekonomiska situationen för den beörda personen. Syftet med överföringen av uppgifterna är framförallt identitetsverifiering, betalningsadminitration och bedrägeribekämpning. Regulatorer ger Klarna personuppgifter, särskilt om det finns ett berättigat intresse för överföringen. De personuppgifter som utväxlas mellan Klarna och regulatorn överförs av Klarna till kreditbyråer. Denna överföring syftar till identitets- och kreditkontroll. Klarna överför även personuppgifter till anknuta företag (Klarna Group) och tjänsteverantörer och underleverantörer, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelserna eller för att behandla uppgifterna i ordern.
Om du väljer betalningsmetoden ”Faktura” eller ”Delbetalning” så samlar Klarna in och använder uppgifterna för beslut om inrättande, genomförande eller uppsägning av ett avtal samt som information kring tidigare betalningshistorik för den berörda personen för att göra så kallas ”scoring” inför framtida köp. Beräkningen för detta utförs genom erkända matematik-statistiska metoder. Den rättsliga grunden är Artikel 6.1 1 (b) i GDPR.

Den berörda personen kan när som helst återkalla samtycket till hantering av personuppgifter hos Klarna. En återkallelse har ingen inverkan på personuppgifter som måste behandlas, användas eller distruberas för avtalsbetalning/avtalsavveckling.
Klarnas dataskyddspolicy återfinns här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy

3. INTEGRERING AV YOUTUBE-VIDEOR

Vi har integrerat YouTube-videor i våra onlinetjänster, som lagras på http://www.YouTube.com och spelas direkt från vår hemsida. Desa är alla i så kallat ”Förbättrad Dataskydd-mode” och innebär att ingen information om dig överförs till Youtube om du inte spelare upp videon. Först när du spelar upp videon överförs nedan hänvisade data. I detta avseende har vi inget inflytande på distrubitionen. Genom ditt besök får Youtube information att du öppnat videon på vår hemsida. Uppgifter som överförs är din IP-adress, datum och tid för begäran, tidszon, skillnaden från Greenwich Mean Time (GMT), innehållet i begäran, tillgång till anslutningsstatus/HTTP-status, datamängd som överförs, webbplatsen från vilken begäran kommer, webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version av webbläsaren. Detta sker oavsett om YouTube tillhandahåller etta vnändarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns ett användarkonto. Om du inte vill tilldela Youtube din profil måste du logga ut innan aktiverar videon. Youtube sparar dina data och användarprofiler och använder dem i syfte för reklam, marknadsundersökningar och/eller anpassad design av sin webbplats. En sådan utvärdering genomförs särskilt för att informera (även för icke-inloggade användare) tillhandahållande av behovsbaserad annonsering och andra användare av sociala nätverk om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att motsätta dig mot skapandet av dessa användarprofiler och du behöver vända dig till Youtube för detta. För mer information om syftet och omfattningen av din insamling och hantering via YouTube, hänvisar vi till deras säkerhetspolicy. Du får också mer information om dina rättigheter och sekretessinställningar här: https://policies.google.com/privacy?hl=se&gl=se. Google behandlar även din data i USA och står under EU-US-Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för bearbetning är Artikel 6.1 (f) i GDPR.

4. INTEGRERING GOOGLE MAPS

På denna webbplatsen använder vi oss av Google Maps erbjudande. Detta gör att vi kan visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och låter dig enkelt använda kartfunktionen. Genom ditt besök får Google information att du öppnat kartan på vår hemsida. Uppgifter som överförs är din IP-adress, datum och tid för begäran, tidszon, skillnaden från Greenwich Mean Time (GMT), innehållet i begäran, tillgång till anslutningsstatus/HTTP-status, datamängd som överförs, webbplatsen från vilken begäran kommer, webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version av webbläsaren. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller etta vnändarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns ett användarkonto. Om du inte vill tilldela Google din profil måste du logga ut innan aktiverar videon. Google sparar dina data och användarprofiler och använder dem i syfte för reklam, marknadsundersökningar och/eller anpassad design av sin webbplats. En sådan utvärdering genomförs särskilt för att informera (även för icke-inloggade användare) tillhandahållande av behovsbaserad annonsering och andra användare av sociala nätverk om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att motsätta dig mot skapandet av dessa användarprofiler och du behöver vända dig till Google för detta. För mer information om syftet och omfattningen av din insamling och hantering via Google, hänvisar vi till deras säkerhetspolicy. Du får också mer information om dina rättigheter och sekretessinställningar här: https://policies.google.com/privacy?hl=se&gl=se. Google behandlar även din data i USA och står under EU-US-Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för bearbetning är Artikel 6.1 (f) i GDPR.

5. TÄVLINGAR

Ibland har du möjlighet att delta i tävlingar på vår hemsida. Inom ramen för dessa tävlingar kan personuppgifter (e-postadress, namn, adress och eventuellt andra uppgifter som behövs för tävlingen) komma att samlas in och lagras i syfte att behandla och genomföra tävlingen. Den personliga information som du lämnar till oss kommer endast att användas för bearbetning av tävlingen (till exempel för fastställande av vinster, meddelande om vinst och distrubition av priset). I samband med tävlingar kommer vi att informera om databehandling för den specifika tävlingen, särskilt deltagare av tävlingen. Efter avslutad tävling tar vi alltid bort deltagarnas data om inte tillämpad lag kräver att vi lagrar detta. Om detta sker raderas datan så fort denna tidsperiod löpt ut.

6. RADERING

Personliga data komemr att raderas eller blockeras så snart lagringens syfte är över eller om du själv begär borttagningen. En radering av uppgifterna sker även om en lagringsperiod som föreskrivs i ovannämnda standard löper ut samt om det inte finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för att uppfylla avtal eller om du gett ditt samtycke till vidare lagring.

7. COOKIES

Vi använder oss av cookies och liknande teknologier för att se din lokala enhets inställning så som vilket konto du loggat in med. Cookies är delar av data som sidor och tjänster kan sätta på din webbläsare eller enhet och kan läsas in vid framtida besök.

Du har alltid möjlighet att stänga av cookies genom att ändra i inställningarna i din webbläsare. För vidare information om hur du går till väga för att stänga av cookies hänvisar vi till webbplatsen för den webbläsare som du användare. Om du inte accepterar cookies kan det påverka din användning av vår hemsida. Den rättsliga grunden för behandling av cookies återfinns i Artikel 6.1 (f) i GDPR

8. DATASÄKERHET

Vi säkrar vår hemsida och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder för att motverka, av obehöriga person, förlust, förstörelse, tillgång, ändring eller spridning av dina uppgifter . Beroende på vilken webbläsare som används överförs datan med 128-bitars eller 256-bitar SSL-krypterin. Trots regelbundna kontroller och kontinuerlig förbättring av våra säkerhetsåtgärder är fullständigt skydd mot alla faror inte möjligt.

9. FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE & PIXEL

Denna hemsida använder sig av en så kallade ”Facebook Pixel” ägd av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Vid uttryckligt samtycke kan detta följa upp användarnas beteende efter att de har sett eller klickat på en Facebook-annons. Denna procedur används för att utvärdera effektiviteten av Facebook-annonser för statistisk och marknadsundersökningssyfte och kan bidra till att optimera framtida reklam. Uppgifterna är anonyma för oss, så de kan inte ge oss några slutsatser om användarnas identitet. Emellertid kan data från Facebook lagras och bearbetas, så att en anslutning till den respektive användarprofilen är möjlig, och Facebook kan använda informationen för reklamändamål, enligt Facebooks egna Dataskyddspolicy https://www.facebook.com/about/privacy/.Du kan själv aktivera eller avaktivera att Facebook och dess partners visar annonser via Facebook. En cookie kan komma att lagras för dessa ändamål. Dessa informationsbehandlingar sker exklusivt vid beviljande av uttryckligt samtycke enlghet mer Artikel 6.1 (a) i GDPR. Ett samtycke i användningen av Facebook-pixeln får endast deklarareras av användare som är äldre än 13 år. Om du är yngre ber vi att du frågar målsman om tillstånd. Facebook Inc. Baserat i USA är ceritiferas för Europakonventions ”Privacy shield” för Dataskydd, som säkerställer att befintliga datakydd inom EU följs. För att inaktivera användningen cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare så framtida cookies inte lagras. Redan existerande cookies kan du radera i din webbläsare. Om du inte aktivt gör detta kommer tidigare cookies att sparas. Du kan deaktivera datainsamling och lagring för framtiden direkt på denna sida genom att klicka här

10. GOOGLE AdWords REMARKETING

Vår hemsida använder funktioner i Google Adwords remarketing för att annonsera denna webbplats på Googles sökresultat, samt tredjeparts webbplatser. Leverantören av denna tjänst är Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). I detta syfte sätter Google en cookie i webbläsaren på din enhet, vilket möjliggör automatisk annonsering med ett pseudonymt Cookie ID och baseras på sidorna du besöker. Bearbetningen bygger på vårt legitima intresse för att marknadsföra vår hemsida optimalt enligt Artikel 6.1 (f) i GDPR.
Ytterligare behandling kommer endast att ske om du har kommit överens med Google om att din Internet- och Appwebbläsarhistorik kommer att kopplas till ditt Googlekonto och information från ditt Google-konto kommer att användas för att anpassa dina annonser på webben. I det här fallet använder Google dina data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing på flera enheter. För att göra detta kommer Google tillfälligt att behandla dina personuppgifter med Google Analytics-data för att skapa en relevant målgrupp.
Du kan permanent inaktivera inställningen av cookies för detta ändamål genom att ladda ner och inställare webbläsarplugin:et som finns tillgänligt på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativt kan du besöka Digital Advertising Aliiance på www.aboutads.info för att få reda på hur ställer in cookies och hur ändrar i inställningar. Slutligen kan du också ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och bestämmer indiviudellt för deras acceptans eller utesluta godkännande av cookies för specifika fall eller i allmänhet. Ett val att ej acceptera cookies kan begränsa funktionaliteten på vår hemsidan. Google LLC, baserat i USA är ceritiferade för Europakonventions ”Privacy shield” för Dataskydd, som säkerställer att befintliga datakydd inom EU följs. För mer information och sekretesspolicz om reklam och Google ber vi dig besöka: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

11. ANVÄNDNING AV GOOGLE ADSENSE

Vi använder Google AdSense på den här webbplatsen. Google AdSense är en onlinetjänst som tillhandahåller tredjepartsannonsförmedling. Google AdSense tillåter intressebaserad inriktning mot Internetanvändaren genom att skapa individuella användarprofiler. Operativt företag för Google AdSense-komponenten är Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Google AdSense sätter en cookie på den registrerade enheten. Genom att använda denna cookie ger Alphabet Inc.en analys av användningen av vår hemsida. Varje besök på någon av sidorna på den här webbplatsen som innehåller en Google AdSense-kompontent orsakar att webbläsaren automatiskt utlöses av respektive Google AdSense-komponent för online-annonsering och provisionsutbetalning till Alphabet Inc.
Den berörda personen kan välja att förhindra att cookies ställs in via vår hemsida. Detta förklarar vi närmare i avsnittet för Cookies.

Google AdSense använder också så kallade Counting Pixels. Baserat på det inbäddade pixeltalet kan Alphabet Inc. upptäcka om och när en Internetsida öppnades av en berörd person och som länkar den berörda personen klickat på. Counting Pixels används bland annat för att utvärdera flödet av besökare på en webbplats. Google AdSense överför personlig information och data, inklusive den IP-adress som krävs för att samla in och fakturera oss för de visade annonserna till Alphabet Inc i USA. Denna personliga information lagras och behandlas i USA. Alphabet Inc. kan överföra sådan personlig information som samlats in via den tekniska processen till tredje part. Google AdSense förklaras närmare på: https://www,google.com/intl/sv/adsense/start/

12. ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER-PLUGINS

12.1 VILKA LEVERANTÖRER ANVÄNDER VI?

Vi använder för närvarande följande sociala mediers plugins: Facebook, Instagram, Google+ och Pinterest. Vi använder oss av en så kallad ”Tvåklickslösning”. Det vill säga, om du besöker vår webbplats, så skickas inga personuppgifter vidare till leverantörerna via dessa plugins. Du känner igen avsändaren av plug-ins genom initialer eller logotyp på dessa. Vi erbjuder dig möjligheten att genom dessa knappar dirrekt komma till respektiva leverantör och kontakta dem via den vägen.Först när du klickar på det respektive plug-in aktiveras detta och leverantören tar emot information om tjänsten. Dessutom IP-adress, datum och tid för begäran, tidszonskillnaden från Greenwich Mean Time (GMT), innehållet i begäran, tillgång till status för webbläsaren / HTTP-statuskod, mängden data som överförs, den webbplats från vilken begäran kommer, webbläare, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version. Gällande Facebook, anonymiseras IP-adressen alltid enligt respektive leverantör, direkt efter insamling. Eftersom pluginleverantören utför datainsamlingen, särskilt via cookies, rekommenderar vi att du raderar alla cookies innan du klickar på den utrullningsbara rutan.

12.2 VI HAR INGEN INVERKAN PÅ INSAMLANDE AV DATA

Vi har ingen inverkan på den data och databehandling som sker via plugins. Vi är inte medvetna om den fulla omfattningen av datainsamling, syftet med behandlingen eller den tid som det lagras. Vi har inte heller någon möjlighet att ta bort data som samlats in av pluginleverantörerna.

12.3 ANVÄNGNING AV LEVERANTÖR

Pluginleverantören lagrar de uppgifter som samlas in om dig som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och/eller skräddarsydd webbdesign. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för presentation av behovsbaserad annonsering och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att invända dig mot bildandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta respektive pluginleverantör för att göra detta. Genom pluginmodulerna erbjuder vi dig möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare, så att vi kan förbättra våra tjänster och göra det mer intresant för dig som användare. Den rättsliga grunden för detta hänvisas till Artikel 6.1 Mening 1 (f) GDPR.

12.4 DATADISTRIBUBITION

Datadistributionen sker oavsett om du har ett konto hos pluginleverantören eller är inloggad där. Om du är inloggad i pluginleverantörens tjänst kommer dina uppgifter som samlats in från oss att tilldelas direk till ditt befintliga konto hos pluginleverantören. Om du trycker på den aktiverade knappen och till exempel länkar sidan, så lagrar pluginleverantören också informationen i ditt användarkontot och delar det offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet efter att ha använt ett socialt nätverk, men framförallt innan du aktivterar knappen, eftersom det förhindrar att du tilldelas din profil med pluginleverantören.

12.5 DATASKYDDSPOLICY - LEVERANTÖRER

För mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och bearbetning av pluginleverantörer, hänvisar vi till respektive leverantörs sekretesspolicys. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet.

Adresser till repsektive leverantör med länk till deras Dataskyddspolicys:

13. SHOP- & PRODUKTRECENSIONER

För shop- och produktrecensioner för våra kunder och för vår eget kvalitetsarbete har vi ett integrerat oberende utvärderingsprogram från leverantörern ekKomi Ltd (eKomi) på våra sidor. Genom eKomi kan du göra en anonym recension av din erfarenhet efter att du har handlat hos oss. Vi skickar dig ett mail efter avtalets slut (eventuellt även via eKomi), där vi ber dig att lämna in en recension, och med vilken vi skickar en länk till lämplig utvärderingsblanket.. Ekomi kommer att tillhandahålla personuppgifter för detta ändermål. För mer information om Ekomi:S dataskydd, besök www.ekomi.de/de/datenschutz. Den rättsliga grunden för databehandling är Artikel 6.1 (f) mening 1.

Du kan när som helst invända mot denna användning av dina uppgifter.

Under din recension genom eKomi kan du lägga in din e-postadress vilket gör det möjligt för oss att kontakta dig senare angående din recension. På detta sätt kan vi till exempel svara individuellt på din eventuella kritik, svara på dina frågor eller ge övrig hjälp. Observera att din epostadress är valfri och omfattas av vår obereoende tjänsteleverantör eKomis Dataskyddspolicy. Endast eKonomi ansvarar för hanteringen av personuppgifter som du kommunicerar direkt med eKomi.

14. ECONDA

Den för datadaskydd ansvarige, har för denna webbplats integrerat komponenter med företag econda. Den rättsliga grunden är Artikel 6.1 (f), Mening 1 i GDPR. Econda är en webbanalystjänst. Webanalys innefattar insamling och analys av data om besökarnas uppförande och beteende på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat upp uppgifter om vilken webbplats den berörda personen har kommit från (såkallad referrent), vilka delsidor på webbplatsen som nås eller hur ofta och hur länge en undersida besöks. En webbanalys används huvudsakligen för att optimera en webbplats- och kostnadsnyttoanalys av Internetreklam. Operativ för tjänsten är econda, econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe, Tyskland.

Econda sätter en cookie på den berörda personens webbläsare. Vilka cookies har förklarats tidigare i detta dokument. Varje gång du besöker en av de enskilda sidorna på vår webbplats uppmanas webbläsaren på din enhet auatomatiskt av respektive econda-komponent att överföra data till econda för marknadsföring och optimering. Som en del av denna tekniska process mottar econda information om data som sedan kommer att användas för att skapa pseudonym-användarprofiler. Användarprofilerna erhållna på detta sätt används för att analysera beteendet hos den registrerade som har åtkomt till webbplatsen och utvärderas i syfte att förbättra och optimera webbplatsen. Uppgifterna som samlas in via econda-komponenten kommer inte att användas för att identifiera den berörda personen utan att först få det specifika och uttryckliga samtycket från den berörda personen. Dessa data kombineras inte med personuppgifter eller annan data som innehåller samma pseudonyn, Den berörda personen kan förhindra att cookies ställs in från vår hemsida, som förklarat ovan. Detta gäller även cookies från econda. Dessutom är det möjligt för dig att invända mot en samling data som genereras av econdacookien, relaterad till användningen av denna webbplats och bearbetning och dessa data. För att göra detta måste du klicka på den här länken som sätter en opt-out-cookie på din webbläsare. Se mer information i avsnitt för Cookies i detta dokument. De tillämpliga dataskyddspolicys för econda finns på: http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/.

15. PINKORBLUE.SE-LIVECHAT

Vi erbjuder en Live-chat-funktion för göra vår tjänst ännu mer attraktiv för våra besökare. Du har möjlighet att chatta på vår hemsida med vår kundservicepersonal. Hela chatthistoriken är uteslutande anonym, utan att ditt namn eller annan personlig information visas för kundservicemedarbetaren. För att förbättra kvaliten på vår chatt registrerar vi recensioner som du har möjlighet att fylla i efter avslutad chatt. Loggen raderas efter recensionen mottagits. Den rättsliga grunden för databehandling hänvisas till Artikel 6.1 (f) i GDPR.

16. PUSHCREW

För att hålla dig informerad om det senaste innheållet i vår tjänst använder vi programvaran Pushcrew från företaget Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien. Pushcrew tillåter oss att nå våra besökare med pushnotiser via inbyggda Push-API från olika webbläsare. Vänligen se Pushcrews Dataskyddspolicy på: https://pushcrew.com/privacy-policy/ för detaljer om hur vi hanterar din personliga information via Pushcrew och dina relaterade rättigheter. Push-notiser sker endast med ditt samtycke i din webbläsare eller enhet. Du kan återkalla ditt samtycke för pushnotiser på vår hemsida i din webbläsares inställningar.

17. EPOQ

Vår hemsida använder programvaruteknik från epoq Internet services GmbH, Willy-Brandt-Straße 3, 76275 Ettlingen („epoq“). Ned epoqs teknik kan vi visa riktade och individuella produktrekommendationer i samband med besök på startsidan, produktsidor, kundvagnen eller kategorisidor. Produkrekommendationerna visas utifrån en cookiebaserad analys av tidigare köpbeteende och klickvägar, men utan att några som helst personuppgifter lagras. Endast en cookie lagras på din webbläsare och enhet för att samla in pseudonymiserade data om dina intressen. Detta gör annonsering anpassas efter den lagrade informationen. Om den insamlade informationen har en personlig hänvisning utförs bearbetningen i enlighet med artikel 6.1 (f) i GDPR, baserat på vårt legitima intresse för visning av personlig reklam och marknadsundersökning. Du kan permanent avaktivera inställningen av cookies – för vidare information se avsnittet i detta dokument som heter Cookies.

18. JOBBANSÖKNINGAR

Vi samlar också in och behandlar personuppgifter från sökande i syfte att utvärdera den inkommande ansökande. Bearbetningen kan också ske elektroniskt. Detta är alltid faller när sökanden lämnar in ansökningshandlingar på elektronisk väg, dvs genom e-post eller via ett webbformulär via vår hemsida under ”Kontakta oss”. Sluter vi ett avtal med en sökande lagras den överförda datan i syfte att lösa sysselsättning i enlighet med gällande lagar. Sluts inget avtal mellan oss och sökanden raderas ansökningshandlingarna efter fyra månader efter offentliggörandet såvida inte en radering av vilka inga andra särintressen hos den som är ansvarig finns. Ett lefitimt intresse i denna mening är, till exempel, en bevisbördan i ett förfarande enligt Jämställdhetslagen. Vi vill utvärdera alla kandidater endast på sina kvalifikationer och därför avstå från insamling av information om exempelvis ras, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning eller dylikt.

19. DINA RÄTTIGHETER

Om personuppgifter om dig behandlas, är du den person som berörs i GDPR och du har följande rättigheter till ansvarig person:

19.1 DEN REGISTRERADES RÄTT TILL TILLGÅNG

Du kan alltid be ansvarig person att bekräfta om personuppgifter om dig behandlas av oss. Om sådan behandling är tillgänglig kan du begära information från den ansvariga om följande information:

 1. Ändamålen med behandlingen.
 2. De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
 3. De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
 4. Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
 5. Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling.
 6. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
 7. Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.

19.2 RÄTT TILL RÄTTELSE

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

19.3 RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Du har begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under följande villkor:

 1. Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
 2. Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
 3. Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Eller
 4. Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. En registrerad som har fått behandling begränsad i enlighet med punkt 1 ska underrättas av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen av behandlingen upphör.

19.4 RÄTT TILL RADERING (”RÄTTEN ATT BLI BORTGLÖMD”)

 • RADERINGSPLIKT
  Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:
  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
  • Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i GDPR och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
  • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPRoch det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.
  • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
  • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 i GDPR.
 • INFORMATION TILL TREDJE PART
  Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt 1 är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter. .
 • UNDANTAG Punkterna 1 och 2 ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:
  • För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
  • För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.;
  • För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3 i GDPR.;
  • För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, i den utsträckning som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen;
  • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

19.5 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET AVSEENDE RÄTTELSE ELLER RADERING AV PERSONUPPGIFTER OCH BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Den personuppgiftsansvarige ska underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling som skett i enlighet med artiklarna 16, 17.1 och 18 i GDPR, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Den personuppgiftsansvarige ska informera den registrerade om dessa mottagare på den registrerades begäran.

19.6 RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om

 • behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR, och
 • behandlingen sker automatiserat

Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 ska den registrerade ha rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt. Den rätt som avses i punkt 1 får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

19.7 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

 1. Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f i GDPR, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 2. Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.
 3. Om den registrerade invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
 4. Senast vid den första kommunikationen med den registrerade ska den rätt som avses i punkterna 1 och 2 uttryckligen meddelas den registrerade och redovisas tydligt, klart och åtskilt från eventuell annan information.
 5. När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får den registrerade utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

19.8. RÄTT ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE

De registrerade ska ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

19.9 AUTOMATISERAT INDIVIDUELLT BESLUTSFATTANDE, INBEGRIPET PROFILERING

Den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. Detta tillämpas inte om beslutet:

 • är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige,
 • tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller
 • grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.

Dessa beslut får inte grunda sig på de särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9.1, såvida inte artikel 9.2 a eller g i GDPR gäller och lämpliga åtgärder som ska skydda den registrerades berättigade intressen har vidtagits.

19.10 RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, ska varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot denna förordning ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 i GDPR.